Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΣΩΣΑΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 801311569

Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154122829000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1

Περιοχή: ΕΛΕΟΥΣΑ

Τ.Κ.: 45500

Τηλ: 2651310635

Email: oneirokiposeleousa@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2020

Κεφάλαιο: 5.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΩΣΑΝΑ