Στοιχεία Εταίρου

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΩΣΑΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ